Werkwijze

Een gebouw komt tot stand door het samenvoegen van een viertal aspecten. Als eerste de eisen van de gebruikers zelf; bijvoorbeeld het budget en de gekozen locatie. Als tweede geeft de wetgever de randvoorwaarden voor bijvoorbeeld een goed en gezond functioneren. Als derde de functionaliteit; de ordening van de bouwkundige elementen en mobiliteit in en rond het gebouw. Als laatste de techniek; eventuele installaties maar ook gebruikmakend van de natuurlijke mogelijkheden. Een bouwheer - de architect - is als representant van de opdrachtgever met zijn kennis als een spin in zijn web degene die alles in de gaten houdt. Hij verzamelt mensen en kennis en zet zijn creativiteit in om zo het optimale te bereiken. Iedere belanghebbende zal zijn mening geven en zijn inbreng hebben, alleen gezamenlijk zullen we mooie dingen kunnen bereiken. 

Graag wil ik met u beginnen met het opstellen van een zogenaamd Programma Van Eisen. Hierin kunt u al uw eisen en verwachtingen kwijt. Dit zal als basis dienen voor het uiteindelijke ontwerp. Vervolgens zal ik een schetsontwerp met referentiebeelden, een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp maken met elk een financiële indicatie. Deze ontwerpen zullen uitgebreid met u besproken worden zodat we niets vergeten. Wanneer dan de gemeentelijke instanties op dit Definitieve Ontwerp hebben gereageerd zal een aannemer gezocht worden en zal ik de bouw namens u begeleiden. Samengevat betekent dit dat ik namens u de volledige voorbereiding, bouw en alles wat daarmee samenhangt, kan verzorgen.

Met ARCHiART heeft u de zekerheid dat u een Welgevormd, Gefundeerd, Consistent en Functioneel gebouw krijgt. Ik hoop snel met u aan de slag te kunnen!

VERBOUW PATREICIERSHUIS NIJKERK drs NieuwStedebouwkundigplan Woonkomplex Bergschenhoek woningplattegrond