Verbouw

Uitwerken ontwerp t.b.v. Bouwaanvraag en Bouwkundige verwezenlijking woning in historischcentrum. 

 

i.s.m. Herbert Eckhardt