Verbouw

Ontwerp en Bouwkundige Uitwerking t.b.v. aanvraag Bouwvergunning m.b.t. bouwen rondgang voor entree ontsluiting achtergevel op dijkniveau.